Ценоразпис


Цена за Меню до 3 години 200 гр.


Ден *Мини меню (НеАгергично/Алергично)  - 6.80 лв. с включена доставка 

(200гр. Супа, 200гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево) 

Седмично *Мини меню (НеАгергично/Алергично) - 7 дни – 47.60 лв. с включена доставка

(200гр. Супа, 200гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево) 

Месечно *Мини меню (НеАгергично/Алергично) - 30 дни – 183.60 лв.(включена доставка и – 5%  отстъпка)

(200гр. Супа, 200гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево)  

Месечно *Мини меню (НеАгергично/Алергично) - 31 дни – 189.72 лв. (включена доставка и -5% отстъпка)

(200гр. Супа, 200гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево)Цена за Меню до 3 години 250 гр.


Ден *Средно меню (НеАгергично/Алергично)  - 7.30 лв. с включена доставка 

(250гр. Супа, 250гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево) 

Седмично *Средно меню (НеАгергично/Алергично) - 7 дни - 51.10 лв. с включена доставка

(250гр. Супа, 250гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево) 

Месечно  *Средно меню (НеАгергично/Алергично) - 30 дни – 197.10 лв. (включена доставка и – 10%  отстъпка)

(250гр. Супа, 250гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево) 

Месечно *Средно меню (НеАгергично/Алергично) - 31 дни – 203.67 лв. (включена доставка и – 10%  отстъпка)

(250гр. Супа, 250гр. Основно ястие , 150гр. Десерт / 100г. Печево)


Цена за Меню до 3 години 300 гр.


Ден *Макси меню (НеАгергично/Алергично) - 7.80лв. с включена доставка 

(300гр. Супа, 300гр. Основно ястие , 200гр. Десерт / 150г. Печево) 

Седмично *Макси меню (НеАгергично/Алергично) 7 дни – 54.6лв. с включена доставка

(300гр. Супа, 300гр. Основно ястие , 200гр. Десерт / 150г. Печево) 

Месечно  *Маски меню (НеАгергично/Алергично) 30 дни – 210.60лв. (включена доставка и -5%  отстъпка)

(300гр. Супа, 300гр. Основно ястие , 200гр. Десерт / 150г. Печево) 

Месечно *Макси меню (НеАгергично/Алергично) 31 дни – 217.62лв. (включена доставка и -5%  отстъпка)

(300гр. Супа, 300гр. Основно ястие , 200гр. Десерт / 150г. Печево)


*При двойни порциони ( за ден – 10 %  ) ( за седмично и месечно – 15%) 

*При тройни порциони ( за ден – 15% ) ( за седмично и месечно – 20%)